Verlaging btw-tarief (6%) voor afbraak en heropbouw

6%

BTW

Sinds 1 januari 2021 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied. Deze maatregel loopt tot 31 december 2022. Hieronder valt ook het project Rapidparkt te Bertem, wat maakt dat jij misschien wel kan genieten van het verlaagde btw-tarief.

 6% BTW?! DE VOORWAARDEN OP EEN RIJTJE …

 

Het nieuwbouwproject Rapidpark valt onder deze nieuwe regeling van de overheid omdat ze voldoet aan deze voorwaarden:

  • Er is sprake van afbraak en heropbouw.

  • De maximale bewoonbare oppervlakte van elke aangeboden woonentiteit is niet meer dan 200m².

  • Het verminderde btw-tarief van 21% naar 6% geldt voor de jaren 2021 en 2022 voor de schijven die in twee jaren worden gefactureerd.

  • Als je een appartement of woning aankoopt moet ze dienstdoen als eigen woning tot 31 december van het 5e jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming. Kort samengevat, het moet je enige eigen woning zijn gedurende 5 jaar.

Om hiervan te kunnen genieten moet je ook als koper aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet ook gaan om een nieuwe woning die als enige woning wordt gebruikt. Je kan geen onverdeeld zakelijk recht in een andere woning hebben tenzij van een of meerdere andere woningen die bij erfenis zijn verkregen en de woning waar je nu woont. Je dient je huidige woning te verlaten en te verkopen na ingebruikneming van je nieuwe woning.

  • De maximale bewoonbare oppervlakte van je pand is gelijk aan of kleiner dan 200m².

  • Je kan enkel van dit voordeel genieten wanneer je koopt, alleen of samen met andere natuurlijke personen.

INTERESSE IN EEN NIEUWBOUWAANKOOP AAN 6% BTW?

Aarzel niet. Maak een afspraak. Vraag onze verkopers Huysewinkel of GVE naar meer info en/of contacteer je notaris, boekhouder of fiscaal raadgever. 

CONTACT

Dank u voor uw bericht

GML ESTATE NV

Pontstraat 23

9831 Deurle

België

T. +32 9 333 9000

E. info@gml-estate.com