top of page
RAPIDPARK
IMG_0397 15.07.54.HEIC

Jouw expert in (her)ontwikkeling en nieuwbouw

Saneren van brownfields, reconversie van leegstaande sites, nieuwbouw en beheer: als ontwikkelaar weten we kwaliteit te brengen in elk project.

Expertise

Zuidpolder, Antwerpen

Brownfields opnieuw aantrekkelijk maken

Het herbestemmen van brownfields betekent dat we gronden en gebouwen saneren in een brownfieldcovenant met de Vlaamse overheid, OVAM en eventueel andere grondeigenaars.

We herwaarderen de site met groen en maken er een fijne, gezonde plek van om te leven of werken. 

Leegstaande sites herbestemmen met reconversieprojecten

Het aantal beschikbare bouwgronden neemt af. Voor residentiële en commerciële (nieuw)bouwprojecten kijken we dus steeds meer naar de reconversie van verouderde gebouwen of verlaten industriële sites. We werken een duurzame langetermijnvisie uit met aandacht voor:

 • eventueel aanwezige constructies

 • noden van de lokale gemeenschap

 • huidige en toekomstige wensen van bewoners

Brownfield, GML
Teampark, Roeselare

Duurzame vastgoedontwikkeling

We specialiseren ons in middelgrote projecten, waarbij we op een doordachte manier de beschikbare ruimte invullen. We bouwen aan een duurzame toekomst met:

 

 • tijdloze architectuur

 • de inbedding van de gebouwen in de natuur

 • kwaliteitsproducten

 • innovatieve technieken

Beheer

Bij de (voornamelijk commerciële) ontwikkelingen die we in eigen beheer verhuren houden we dezelfde focus op kwaliteit, duurzaamheid en klantgerichtheid. 

Locaties:

 • België

 • Engeland

 • Frankrijk

 • Zwitserland

 • Slowakije

The Campus, Detva
bottom of page