top of page

Privacy- en cookiebeleid

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van de websites van GML Estate NV en de vennootschappen verbonden met GML Estate. GML Estate is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0441.945.064 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9831 Deurle, Pontstraat 23.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd. 

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
5. Welke cookies gebruikt GML?
6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
7. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 26 juni 2020 gewijzigd.

 

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing? 

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van GML Estate en de vennootschappen verbonden met GML Estate (www.gml-estate.be).

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

GML Estate is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden. 
Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of de regio waarin u interesse heeft. 

 

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 

 

b. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. 

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met GML en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden. 

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van GML Estate om u te informeren over haar activiteiten.

c. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. 

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt GML Estate?

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van GML Estate om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen. 

 

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

GML Estate kan uw gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met GML Estate. Daarnaast doet GML Estate een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. 

 

5. Welke cookies gebruikt GML Estate?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens uw bezoek. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. 

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie. 

Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. 

Als u cookies wenst te beheren of weigeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Cookievoorkeuren Internet Explorer
Cookievoorkeuren Firefox
Cookievoorkeuren Chrome
Cookievoorkeuren Safari

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt. 

Het is van groot belang dat u weet en begrijpt welke cookies we voorstellen te gebruiken op onze websites en voor welke doeleinden we dit doen. Hieronder kan u alle informatie hierover terugvinden.  

 

Functionele cookies 
Onze websites gebruiken cookies voor: 

 • Het opslaan van uw voorkeuren, zoals taal, locatie, … etc. 

 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm.

 • Het lezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal weer te geven op uw beeldscherm 

 • Het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte calls of inlogpogingen te registreren 

 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de website bereikbaar blijft 

 • Het opsporen van bugs of andere problemen met de code van de site 

 

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden: 

 • Adobe Typekit 

 • Google Fonts 

 • Google Recaptcha 

 • Visual Website Optimizer 

 • SiteCore

 • Hubspot 

 

Statistische cookies 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken we cookies. 

Van de informatie die wij met deze cookies verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden en waar bezoekers over het algemeen de meeste tijd doorbrengen. Hierdoor zijn we in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hieronder vindt u een lijst met de cookies die onze sites gebruiken binnen deze categorie: 

 • Google Universal Analytics 

 • Google Tag Manager 

 • MixPanel

 • Hotjar

 • Hubspot 

 

Cookies voor gepersonaliseerde inhoud 
Ons doel is om elke bezoeker van onze websites te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij de inhoud van onze websites zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. 

Deze cookies maken het mogelijk dat we u op basis van algoritmes: 

 • Interessante projecten aanbevelen op basis van al bezochte projecten

 • Interessante topics aanbevelen op basis van al gelezen topics

We gebruiken hiervoor onze eigen technologie, en werken daarnaast samen met de volgende partners:

 • SiteCore 

 • Hubpot 

Advertentiecookies 
We maken we ook gebruik van cookies van derden om u advertenties over onze eigen websites en diensten te kunnen tonen op andere websites. Zo kan u bijvoorbeeld ergens anders advertenties zien over onze projecten wanneer u een bepaald aantal pagina’s bekeken heeft op onze website. Hiervoor werken we samen met volgende partners: 

 • Meta

 • Alphabet

 • LinkedIn

Sociale media cookies 
De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kan u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruikgemaakt van cookies van sociale media netwerken, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Daarnaast plaatsen sociale media netwerken ook cookies wanneer we hun content integreren in onze artikels, bijvoorbeeld wanneer een video wordt ingeladen. 

Voor de cookies die de sociale media netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Concreet gaat het om cookies van de volgende partijen:

 • Meta

 • Twitter

 • LinkedIn

 • Alphabet

Hoelang blijven cookies bestaan? 
Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies. 

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of (mobiele) applicatie. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra u uw browser of (mobiele) applicatie hebt gesloten. 

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al hebt u uw browser of (mobiele) applicatie gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we u herkennen wanneer u onze website of (mobiele) applicatie later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

 

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

GML Estate streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers. 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? 

We zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. De persoonsgegevens van klanten worden 20 jaar bewaard, dit om de dienstverlening na verkoop te verzekeren en om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd.

 

7. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door GML Estate worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden. 

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens altijd het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.  

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan info@gml-estate.be of per post op het bovenstaande adres. GML Estate kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@gml-estate.be .U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

bottom of page